Bisacodyl Tablet Uses in Marathi

Bisacodyl Tablet Uses in Marathi

Bisacodyl Tablet Uses in Marathi – Bisacodyl, सामान्यतः टॅब्लेटच्या स्वरूपात उपलब्ध असलेले औषध, मुख्यतः त्याच्या रेचक गुणधर्मांसाठी वापरले जाते.

Read More »