Alveoli Meaning in Marathi

Alveoli Meaning in Marathi – अल्वेओली म्हणजे काय? मराठीत अर्थ

Alveoli Meaning in Marathi – अल्वेओलीला मराठीत वायुकोश असे म्हटले जाते. श्वसन प्रणालीतून प्रवास केल्यानंतर, श्वासाद्वारे घेतलेल्या हवेसाठी अल्व्होली हे अंतिम गंतव्यस्थान म्हणून काम करते.

Read More »