Browsing: दाढ दुखीवर घरगुती उपचार

दाढ दुखीवर गोळी

दाढ दुखीवर गोळी आहेत डोलो टैबलेट, पेरासिटामोल टैबलेट, नेप्रोसीन टैबलेट, जेरॉडॉल एस पी टैबलेट, ब्रुफेन टैबलेट आणि हिफेनाक-पी टॅब्लेट.