दाढ दुखीवर गोळी

दाढ दुखीवर गोळी जी तुमची दाढदुखी त्वरित बंद करेल

दाढ दुखीवर गोळी आहेत डोलो टैबलेट, पेरासिटामोल टैबलेट, नेप्रोसीन टैबलेट, जेरॉडॉल एस पी टैबलेट, ब्रुफेन टैबलेट आणि हिफेनाक-पी टॅब्लेट.

Read More »