Browsing: गरोदरपणात बद्धकोष्ठता

जर तुम्हाला गरोदरपणात बद्धकोष्ठता झाली आहे तर तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की बद्धकोष्ठता ही एक अतिशय सामान्य लक्षण आहे जी बर्याच स्त्रियांना गर्भधारणेदरम्यान अनुभवते. त्यामुळे घाबरण्याचे काहीच कारण नाही.