What do we call salmon fish in marathi | साल्मन माशाला मराठी मध्ये काय म्हणतात?

salmon fish in marathi